სემინარების დაზუსტებული თარიღები: 17 ოქტომბერ - 30 ნოემბერი.

დრო: ჩატარდება სამშაბათობით და ხუთშაბათობით, 13:00-15:00 სთ. მეორე საათი ძირითადად კითხვა-პასუხს და დისკუსიებს დაეთმობა.

(შეიძლება რომელიმე სამშაბათს ან ხუთშაბათს დავისვენოთ, 10 ლექცია რომ 10 ლექციად დარჩეს)

ადგილი: XI . 421 აუდ.